|

Pravidlá používania služby Handmade svadba s nevesta.sk

§ 1

Základné ustanovenia


1.1

Handmade svadba s nevesta.sk (ďalej aj “Handmade svadba”) je služba portálu nevesta.sk - zameraná na zverejňovanie fotografií originálnych autorských výrobkov a doplnkov, vyrobených prevažne na tému svadba. Prevádzkovateľom záložky a akcie Handmade svadba je spoločnosť Marketing Web Management, s. r. o. so sídlom Kláštorská 40, 949 01 Nitra, IČO: 35934719, zapísaná v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16622/N (ďalej len „prevádzkovateľ“). Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah publikovaný na portáli nevesta.sk v sekcii Handmade svadba je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov fotografií a tretích strán na základe ich zmluvných vzťahov s autormi fotografií alebo s prevádzkovateľom.


1.2 

Cieľom poskytovania služby Handmade svadba je podpora mladých kreatívnych autorov/iek, umelcov/ýň a návrhárov/iek, ktorí vlastnoručne tvoria originálne výrobky a propagácia ich originálnej tvorby. Súčasne si Handmade svadba dáva za cieľ sprostredkovať nevestám možnosť prezentované výrobky zakúpiť


1.3

Súhlas s týmito pravidlami používania je nevyhnutným predpokladom registrácie a aktívnej účasti v sekcii Handmade svadba.


1.4

Handmade svadba je súbor internetových stránok verejne prístupných v rámci služby Handmade svadba vyhradenej na publikovanie fotografií s originálnymi dielami a výtvormi. Účastníkom handmade svadba na nevesta.sk môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá splní nasledujúce podmienky:

• zaregistruje sa na portáli nevesta.sk a poskytne prevádzkovateľovi pravdivé údaje vyžadované pri registrácii (meno, priezvisko, e-mailová adresa, prípadne adresa trvalého pobytu, telefónne číslo)

• pri publikovaní v sekcii Handmade svadba, ako aj pri iných činnostiach súvisiacich so službou Handmade svadba dodržiava pravidlá stanovené prevádzkovateľom v týchto Pravidlách používania ako aj Všeobecné pravidlá portálu www.nevesta.sk

(Ďalej len “Účastník”)


1.5

Na zariadenie do sekcie Handmade svadba nie je právny nárok. Prevádzkovateľ má záujem umožniť účasť každému, kto prejaví záujem, vyhradzuje si však právo odmietnuť záujemcu o účasť aj bez uvedenia dôvodu.


1.6

Prevádzkovateľ poskytuje služby účastníkom bezodplatne, rovnako účastník nemôže od prevádzkovateľa požadovať odmenu za publikovanie obsahu. 


1.7

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do sekcie Handmade svadba a právo na zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny pravidiel používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Na zmenu pravidiel je však povinný Účastníkov bezodkladne a dostatočne účinnou formou upozorniť.


1.8

Služba Handmade svadba portálu nevesta.sk je poskytovaná na doménovej adrese http://www.nevesta.sk/handmadesvadba a na adresách od nej odvodených (najmä na adresách typu http://www.handmadesvadba.nevesta.sk prípadne http://nazovautora.handmadesvadba.nevesta.sk). Tieto podmienky používania sa v plnej miere vzťahujú aj na služby poskytované na alternatívnych doménových adresách v rámci portálu nevesta.sk.


§ 2

Špecifikácia optimálnych rozmerov k fotografiám v albumoch


2.1

Profilová fotografia alebo logo: 110x110px


2.2

Fotografie do fotoalbumov: 

- na šírku o rozmeroch 700x466px 

- na výšku s rozmermi pre vyššiu stranu 700px

Maximálna veľkosť jednej fotografie je 600kB.

§ 3

Ochrana osobných údajov a súkromia


3.1

Účastník nie je pri účasti na Handmade svadba povinný zverejniť svoju skutočnú identitu, hoci prevádzkovateľ tak odporúča urobiť. Účastník môže používať aj svoje umelecké meno.


3.2

Údaje poskytnuté prevádzkovateľovi pri registrácii budú použité len na účely prevádzkovania Handmade svadba. Prevádzkovateľ ich nezverejní, neposkytne inej osobe a bude s nimi nakladať v zmysle platných právnych predpisov. Používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ v zmysle §15 odsek 1. zákona číslo 428/2002 Z.z. poskytnuté údaje spracoval za účelom ich interného použitia.


3.3

Kontaktné údaje Účastníka prevádzkovateľ využíva a používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a neposkytuje ich iným osobám.

 

§ 4

Autorské práva, zdroje


4.1

Nahratím fotografie účastník prehlasuje, že je držiteľom autorských práv k fotografii podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich  s  autorským  právom  (autorský  zákon) v platnom znení (ďalej len “AZ”).


4.2 

Účastník vyhlasuje, že v prípade fotografie, na ktorej je vyobrazená tretia osoba alebo osoby, disponuje jej/ich súhlasom na zverejnenie v zmysle § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, ak autor nemá takýto súhlas, je si vedomý skutočnosti, že všetku zodpovednosť za škodu znáša sám v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.


4.3 

Nahratím fotografie do fotoalbumu dáva účastník Prevádzkovateľovi bezplatne súhlas na verejné rozširovanie fotografie a jej sprístupnenie verejnosti v neobmedzenom rozsahu na dobu neurčitú, a to zverejnením fotografie na portáli nevesta.sk, nevesty.cz, v on-line Časopise Nevesta a Časopise Nevěsta, facebooku a/alebo v ďalších elektronických médiách a/alebo printových médiách Prevádzkovateľa. Udelená licencia je výhradná a časovo a miestne neobmedzená.


4.4 

Účastník sa nesmie Handmade svadba zúčastniť prihlásením fotografie, na ktorú nemá príslušné práva na jej použitie v súlade s autorským právom, alebo ktorej nie je autorom. Účastník nesmie použiť/prihlásiť fotografiu iného autora alebo jej časti. 


4.5 

Pokiaľ sa preukáže, že sa jedná o fotografiu, na ktorú nemá Účastník žiadne práva, Prevádzkovateľ je oprávnený jeho účasť v Handmade svadba zrušiť.


4.6 

Prevádzkovateľ smie fotografie užívateľa využívať iba takým spôsobom, ktorý je týmito podmienkami výslovne povolený.


§ 5

Záverečné ustanovenia


5.1 

Právo Organizátora zmeniť pravidlá: Organizátor má právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá.


5.2 

Spôsob zmeny pravidiel: na účinnú zmenu pravidiel sa vyžaduje, aby  Organizátor zverejnil a sprístupnil verejnosti všetky zmeny týchto pravidiel, a to na internetovej stránke www.nevesta.sk


5.3 

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia akcie Handmade svadba.© Marketing Web Management, s.r.o. dňa 1.3.2015

 

Prečítajte si:

Všeobecné pravidlá portálu nevesta.sk

Vyhľadávanie

piatok, 9. júna 2023
meniny má Stanislava

Prihlásenie

Meno
Heslo
 
Prihlás sa
Zabudol som heslo >>  
  • iconhttps://www.google.com/accounts/o8/id
  • iconhttps://graph.facebook.com/oauth
  • iconhttp://username.blogspot.com/
  • iconhttp://www.flickr.com/services/oauth

nevesta.sk - všetko, čo nevesta potrebuje, je teraz na webe ® je registrovaná ochranná známka • ISSN 1338-1245 • Copyright © 2008-2021 •
Prevádzkovateľ portálu: Marketing Web Management, s.r.o. Všetky práva vyhradené • Developed by ©WEBASE • Obsah portálu nevesta.sk je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie, a/alebo ďalšie sprístupnenie obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchadzajúceho súhlasu zakázané • Všeobecné pravidlá portálu
Ako sa zúčastniť Foto dňa?Ako sa pridať na Handmade svadba?Ako sa pridať na Vizáž dňa?