Krásne myšlienky o láske II.

Bruna Ferrera môžeme bezpochyby nazvať majstrom krátkych príbehov, ktoré potešia dušu. O láske, vzťahoch a potrebe vzájomného porozumenia a dôvery napísal mnoho riadkov. Ide o nadčasové myšlienky, ktoré vo vás dozaista zanechajú hlbokú stopu a prinútia vás prehodnotiť váš vzťah k ľuďom a k pravým hodnotám života. Príjemné čítanie!
engagement1718244_1920

Láska je jediný poklad, ktorý narastá, keď sa rozdáva. Je to jediný dar, ktorý sa zväčšuje, čím viac z neho uberáš. Jediný podnik, v ktorom spolu s výdavkami narastá zisk. Daruj ho, odhoď ho, rozdaj na všetky strany, vytras všetko z vreciek, vysyp z taniera, prevráť pohár a zajtra budeš mať viac ako dnes.

***

Na oslavu desiateho výročia svadby poslala manželka manželovi list do časopisu, ktorý rád čítaval: „Vďaka ti, vďaka, láska moja. To, že som dnes žena, manželka a šťastná matka, je tvojou zásluhou. Vďaka, že mi dávaš pocítiť, že som stále a všade na svete pre teba jedinou ženou. Vďaka, že mi dávaš pocítiť, že som krásna. Vďaka, že mi dávaš pocítiť, že som dôležitá. Vďaka za tvoje láskyplné pohľady, keď sme medzi ľuďmi. Vďaka za tvoje „milujem ťa“, ktorým ma zahŕňaš tu i tam, najmä, keď to nečakám. Vďaka, že si. Vďaka za tie žiarivé roky lásky.“

Máme nesmiernu moc rozhodnúť o tom, či tí, čo žijú s nami, budú šťastní alebo nešťastní. Zvyčajne na to stačí povedať alebo zabudnúť povedať jedno slovo: „Ďakujem“.

***

Veľké spory vznikajú vždy z malých nepríjemností. Príčinou mnohých rozvodov môžu byť aj ponožky pohodené pri posteli. Aj veľké lásky vznikajú z maličkostí.

***

Sme medzi ľuďmi, ktorí premenili svoje okná na zrkadlá. Myslia si, že pozerajú von a stále vidia len seba. Nedovoľ, aby sa okno tvojho srdca stalo zrkadlom.

***

Nezáleží na veku, každý, aj keď má sedemdesiat rokov, potrebuje pochopenie, objatie, konkrétny prejav lásky. Často sme príliš uzavretí. Bojíme sa dať najavo svoje pravé city. Skrývame sa za studenú a prísnu masku zo strachu, aby sme neprejavili svoju zraniteľnosť tým, ktorých milujeme. Iba ľudské teplo nás môže zachrániť pred veľkým chladom tohto ľadového obdobia.

***

Láska je jediný poklad, ktorý sa rozmnožuje delením.

***

Domov sa nedá zmerať ani odvážiť. Rovnako, ako sa nedajú stanoviť hranice letného vánku alebo vypočítať vôňa ruže. Domov sa rovná láske a pozornosti, ktorá je v ňom.

***

Len svornosť zachráni svet.

***

Viete, prečo kričíme na ľudí, keď sme nahnevaní? Je to preto, lebo keď sa dvaja ľudia na seba hnevajú, ich srdcia sa od seba príliš vzdialia. Ak sa chcú navzájom počuť, musia na seba kričať. Čím sú nahnevanejší, tým silnejšie musia kričať, aby sa počuli. Čo sa však stane, keď sa dvaja ľudia do seba zaľúbia? Nekričia, hovoria veľmi potichu. Vzdialenosť medzi nimi je veľmi malá. Niekedy sú ich srdcia tak blízko, že ani nehovoria, iba šepkajú. A keď je láska najintenzívnejšia, nemusia ani šepkať, stačí, keď sa na seba pozerajú. Ich srdcia sa vedia dorozumieť. To sa deje medzi dvomi ľuďmi, ktorí sa ľúbia.

Keď sa s niekým hádate nedopusťte, aby sa vaše srdcia od seba vzdialili. Nehovorte slová, ktoré by ich mohli ešte viac oddialiť, pretože potom príde deň, keď bude vzdialenosť taká veľká, že už nenájdu cestu späť. 

Spoľahlivý recept na riešenie všetkých hádok: Hádajte sa v tesnom objatí.

***

Mali by sme hlásať úžasnú zvesť:
Život patrí všetkým, 
je darovaný zdarma
a ponúknutý s láskou,
Je to základný dar: je to láska,
ktorá presahuje každého,
ktorá presahuje život.

***

„Verím ti“ – to je viac než vyznanie lásky. Je to tá najčistejšia láska, aká existuje. Preto Ježiš povedal: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: „Vytrhni sa aj s koreňom a presaď a do mora,“ poslúchla by vás.“ (Lk 17, 6)

***

Dar si ty, nie veci, ktoré prinášaš.
Určite si prečítajte aj:

Krásne myšlienky o láske
Zdroj:
FERRERO, Bruno. A kvety jednoducho kvitnú. 1. vyd. 2008. Vydavateľstvo DON BOSCO, 77 s. ISBN 978-80-8074-075-7.

FERRERO, Bruno. Vôňa ruže. 1. vyd. 1999. Vydavateľstvo DON BOSCO, 69 s. ISBN 80-88933-34-X.

Foto:
Pixabay
Katarína Mikulcová  | 11.10.2017, 09:00